Kallelse till årsstämma

Årsstämman är planerad till den 6 april kl.18.30. Som ordförande på stämman kommer Elias från SBC. Dagordningen hittar du i stadgarna och vi har två motioner att behandla under mötet. Vi ses i styrelserummet! Välkommen!

Annonser