Styrelsemöte

Den 31 augusti har vi vårt första styrelsemöte efter sommaren. Välkommen på den öppna kvarten som vanligt kl.19.

Annonser