Levande ljus i mörkret

 

Nu när det är mörkt vill man gärna tända levande ljus hemma. Risken för brand är mycket större under detta mörka halvår än annars. I alla trappuppgångar och i källaren finns det brandvarnare. Brandsläckare finns i varje trappuppgång en trappa upp. I din lägenhet är det du själv som ansvarar för att det finns en fungerande brandvarnare. Om det skulle börja brinna i din lägenhet finns det några steg du kan följa.

Rädda

Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara. Stäng dörrar efter dig, det fördröjer både brandens förlopp och den farliga rökens spridning.

Varna

Varnar andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.

Larma

När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnummer 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt.

Släck

Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort kan du själv försöka släcka elden. Dock är det mycket viktigt att du gör det på ett säkert sätt och ser till att inte riskera din egen hälsa.

Om du inte kan släcka, stäng in elden! Det fördröjer brandförloppet.

Här kan du ladda ner och läsa mer om hur du kan förebygga brand och vad man ska tänka på.
Informationen är hämtad från Storstockholms brandförsvar.

Om det börjar brinna

Säker hemma

 

Annonser